Blid Kropsterapi

En blid, primært kropslig behandling med fokus på regulering af nervesystemet.

En primært kropslig, traumeorienteret tilgang, som ikke søger at konfrontere, manipulere eller åbne op. Blot at invitere kroppen til at gennemgå den proces der er brug for i det tempo der er brug for.

En tålmodig og omsorgsfuld metode, som søger at skabe rum for kroppens egne løsninger frem for at fixe. Dermed udvikles kroppens iboende ressourcer og handlemuligheder.

God behandling til dig, der har et nervesystem, som først og fremmest har brug for ro til at samle ressourcer.

Behandlingen tager udgangspunkt i kropslig behandling og inddrager samtale efter behov.

Somatisk Terapi

En samtalebaseret behandling med fokus på sansning og følelsesmæssig bearbejdning.

En primært samtaleterapeutisk, traumeorienteret behandling med fokus på at sanse og skabe sammenhæng mellem kropslige fornemmelser og fastfrosne følelsesmæssige tilstande, så de kan bearbejdes.

En kærligt insisterende, men respektfuldt afbalanceret metode, som søger at udvikle tolerancen for at sanse ubehag og dermed øge fleksibilitet og handlemuligheder.

Behandlingen passer til dig, som ønsker at bearbejde kroppens traumespor og ændre fastlåste mønstre.

Behandlingen tager udgangspunkt i samtale og inddrager kropslig støtte efter behov og aftale.

Pick My Brain

Få et traumeinformeret perspektiv på din unikke problemstilling. At kende til traumereaktioner giver et helt nyt perspektiv på alt fra dine eller andres sociale relationer over samfundsmæssige udfordringer til behandlingsmæssige spørgsmål.

Traumereaktioner er allestedsnærværende. De er langt mere udbredte end de fleste tror. At begynde at se verden og mennesker gennem en traumeinformeret linse giver dig helt nye muligheder for at møde dem med mere forståelse og omsorg.

Går du med en udfordring, privat eller professionelt, som du kunne tænke dig et traumeinformeret perspektiv på? Så kan denne session give dig svar.

Reguleringsforløb

Tre sessioner, hvor du hver gang introduceres for en øvelse, som lærer dig at mærke, genkende og kortlægge forskellige tilstande i dit nervesystem. Disse tilstande spænder imellem en sansning af fare og tryghed.

Øvelserne hjælper dig med at udvikle en kropslig bevidsthed omkring dit nervesystems styrker og udfordringer, samt hvordan du hjælper det med at blive bedre til at regulere fra fare/uro til tryghed/ro.

I hver af de tre sessioner introduceres en øvelse, som du laver og tager med hjem og fortsætter med. Derudover arbejder vi i sessionen med at sanse de forskellige tilstande, så du har et godt fundament for at øve dig videre.