Jeg arbejder med

- Hvordan kroppen afspejler (tidlige) livsbetingelser
- Hvordan din opvækst har formet dig og din krop
- Opvækstrelaterede adfærdsmønstre og traumer

Jeg er især god til

- At støtte dig
- At være på din side
- At hjælpe dig med at hjælpe dig selv
- At bryde mønstre og finde nye muligheder

Jeg arbejder ikke med

- Fysiske skader eller smerter
- Wellness
- Diagnosticering

Jeg er ikke god til

 - At fixe dig
- At kende alle svarene
- At fortælle dig, hvad du skal gøre
- At løse dine problemer

Jeg stiller et læringsrum til rådighed. Et rum, hvor du sammen med mig i sikkerhed kan øve dig i de ting, som du ikke lærte på grund af en mangelfuld eller krænkende opvækst. En sådan opvækst består af en eller flere af nedenstående:

- Overgreb (verbalt, fysisk, seksuelt, følelsesmæssigt)
- Svigt (forsømmelse, manglende kontakt, fysisk eller emotionel distance)

Og kommer til udtryk i voksenlivet som fx

- Frygt for at være forbundet (i kontakt, intimitet, nærhed)
- Frygt for at være alene
- Lavt selvværd, selvkritik, ensomhed
- Pleasing, tilpasning, besvær med grænsesætning
- Evt. diagnoser som stress, depression, angst, personlighedsforstyrrelser, ADHD, cPTSD

Mit arbejde tager udgangspunkt i, at du har tilpasset dig en syg situation - ikke at du er syg. Derfor handler arbejdet hos mig om at lære det, du skulle have lært - ikke om at fixe noget der er i stykker.