Kropsterapi med ro og respekt

For rigtig mange mennesker kan traditionel kropsterapi være ganske overvældende. Jeg har udviklet en tilgang, som er blidere og mindre konfronterende end mange kropsterapeuter du kunne møde. Den er formet af viden og erfaring om traumatiske oplevelser, store som små. Jeg kalder den helt uoriginalt Blid Kropsterapi.

Truth, like love and sleep resents,

Approaches that are too intense

W. H. Auden

Du er ikke forkert

Sandheden og vejen til din heling findes inde i dig, og min erfaring er, at du kan bruge den til noget, hvis den får tid og rum til at vokse ud af dig som din egen sandhed. Derimod kan jeg analysere og prædike alt hvad jeg vil, uden at du får ret meget ud af det. I bedste fald lærer du lidt om dig selv. I værste fald føler du dig puttet i en kasse og gjort forkert.

Men du er ikke forkert - det ved jeg 100% sikkert. Du er tilpasset. Men til hvad?

Til at være dig selv og tro på at det er alt du behøver at være? Eller har du en følelse af at skulle være på en bestemt måde for at være god nok, føle dig accepteret, have berettigelse, få kærlighed? Sandsynligvis, for det gør de fleste af os. For mange er det endda en selvfølge, at vi skal præstere noget for at gøre os fortjente til at være elskede.

Det var det også for mig indtil jeg begyndte at lære om traumer og hvad de gør ved vores verdensbillede og selvopfattelse. Nu mener jeg, at vores naturlige, grundlæggende følelse er, at vi selvfølgelig er elskelige bare fordi vi er til. Når vi mister den følelse, er det et traume, for så er vi ikke længere i kontakt med os selv.

For me, the essence of trauma is the disconnection from the self.

Gabor Maté

Traumer

Langt de fleste mennesker bærer på traumer, små eller store. De kan komme til udtryk i livet generelt eller i relationer. Nogle eksempler på traumatiske udtryk er:

 • Dissociation, ude af kontakt med sig selv, kroppen og verden

 • Pleaser-gen, ude af kontakt med eller føler ikke ret til egne behov, men er god til andres

 • Hård facade, følelser er svaghed eller de er for overvældende

 • Martyren, som holder sit udtryk inde, men gør hvad der forventes

 • Perfektionisme

 • Problemer med grænser

 • Problemer med at sige nej

 • Problemer med intimitet/berøring

Mennesker med traumer er langtfra nervevrag, som ikke kan få livet til at hænge sammen. Traumer giver ikke bare problemer, men også store ressourcer, der kan trækkes på. Derfor er der masser af succesfulde og rimeligt velfungerende mennesker, som bærer på ubearbejdede traumer.

The parts we can't tell, we carry them well

But that doesn't mean they're not heavy

Amandla Stenberg

Traumer er langt fra kun voldsomme, enkeltstående oplevelser, selvom det er de mest velkendte og spektakulære eksempler. Vi er vant til at spørge "hvad er der sket?", når vi ser symptomer på traumer. I virkeligheden er det rigtige spørgsmål lige så ofte "hvad er der ikke sket?"

Udviklingstraumer

Mange af de oplevelser, som senere styrer vores adfærd på en uhensigtsmæssig måde, er nemlig sket i barndommen. Børn er fra naturens side dybt afhængige af voksne, oftest vores forældre, og derfor er børn enormt tilpasningsdygtige. Barnets grundlæggende behov er tilknytning, og hvis den er i fare vil barnet gøre alt for at opretholde eller genskabe den. Det kan forme vores personlighed hele livet, hvis vi som børn har følt os i fare for at miste tilknytningen til vores omsorgspersoner, fordi det i bund og grund ville betyde at vi ville gå til grunde. Det er baggrunden for, at granvoksne mennesker kan sidde med en følelse af dyb utryghed og følelsesmæssig overvældelse ved for eksempel at sige nej til noget de ikke har lyst til, men som de oplever forventes af dem. Det kan simpelthen føles som at opgive det, der holder os i live. Den ovenstående liste er eksempler på den slags identifikationer.

So few children grow up in truly optimal circumstances that we have no idea of what the parameters of development really are

Stanley Greenspan

Traumer, som skyldes forstyrrelser i tilknytning i en eller anden form, kaldes udviklingstraumer. Det er disse, jeg taler om, når jeg siger, at langt de fleste (hvis ikke alle) mennesker bærer på traumer. Mennesker er nogle forunderlige væsner i den forstand, at vores hjerne, sammenlignet med andre pattedyr, er håbløst underudviklet ved fødslen. Derfor sker en rigtig stor del af hjernens og nervesystemet udvikling efter fødslen - og her har vores relation til vores omsorgspersoner en stor betydning. Har vi grundlæggende følt os trygge eller har der været (for mange) oplevelser af, at vi kunne miste vores fundamentale kilde til tryghed?


Traumer, krop og sygdom

Traumer og deres effekt på udviklingen af nervesystemet er blevet kædet sammen med en stor del af de sygdomme, lidelser og syndromer, som dominerer vores samfund i dag. Herunder har jeg samlet en liste med eksempler fra litteraturen:

 • PTSD og cPTSD

 • Depression

 • Angst

 • ADHD/ADD

 • Borderline

 • Bipolar lidelse

 • Autisme

 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, overspisning)

 • Fobier

 • Multipel sclerose (MS)

 • Cancer (forskellige former)

 • Leddegigt (RA)

 • Sklerodermi

 • Højt blodtryk

 • Inflammatorisk tarmsygdom (Crohns, collitis ulcerosa)

 • Iskæmisk hjertesygdom

 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

 • Alzheimers

samt en kavalkade af psykiatriske diagnoser: oppositional defiant disorder (ODD), reactive attachment disorder (RAD), intermittent explosive disorder (IED), substance abuse disorder (SUD), disruptive mood dysregulation disorder (DMDD), dissociative identity disorder (DID).

Kilder:
Bessel van der Kolk: The Body Keeps the Score
Gabor Maté: When the Body Says No - The Cost of Hidden Stress
Gabor Maté: Scattered
Stephen Porges: The Polyvagal Theory
Mark Wolynn: It Didn't Start With You
Tove Hvid: Spiseforstyrrelser og livsappetit

Dertil vil jeg for egen regning tilføje kroniske smerter, diffuse autoimmune lidelser og alverdens følelsesmæssige problemer, som måske/måske ikke vil kunne diagnosticeres.

Jeg påstår ikke, at jeg kan kurere alle disse lidelser, men jeg tror helt bestemt på, at terapeutisk arbejde er en del af helingsprocessen, eller processen med at leve med en kronisk lidelse.


Min tilgang

Jeg har givet en masse eksempler på sygdomme, men mit mål er at møde mennesker og ikke deres symptomer eller eventuelle diagnoser. Min erfaring er, at viden om traumer kan give mange mennesker en forklaring på, hvorfor de har det som de har det. Det kan også give dem en vej ud, en vej ind (i at leve med de udfordringer de har), eller bare lindring.

Det er ofte en lettelse af finde ud af, at man er tilpasset nogle uperfekte omstændigheder, fremfor at man er forkert, dum, uduelig, skyldig eller på anden måde ansvarlig for at have fået det skidt. Eller at man bare ikke kan "finde ud af det" som alle de andre "normale" mennesker.

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.

Jiddu Krishnamurti

Så behøver man nemlig ikke længere føle, at der er noget galt med en, og derfra er det langt nemmere at påtage sig ansvaret for at finde ud af, hvad der er godt for en. Det er nemlig det spørgsmål, jeg gerne vil have mine klienter til at stille sig selv. I stedet for "hvad er der galt med mig", så "hvad er godt for mig?"

Et samfund kan være så stenet,
at alt er en eneste blok,
og indbyggermassen så benet,
at livet er gået i chok

Og hjertet er helt i skygge
og hjertet er næsten hørt op,
til nogen begynder at bygge
en by, der er blød som en krop

Inger Christensen