Tidlige oplevelser sætter spor for livet

Uforklarlige smerter? Uhåndterlige følelser? Pessimistiske tanker, der kører i ring? Svært ved nære relationer? Måske har du oplevet traumer tidligt i livet.

Traumer
Traumer? Det lyder voldsomt! Det kan det også være - men ikke nødvendigvis. Måske havde du en kompliceret og voldsom fødsel eller alkoholiske forældre. Eller et uheld eller en operation. Men overordnet set betyder et traume blot en oplevelse, som overstiger din kapacitet for at håndtere den. Tænk så på et spædbarn. Hvor meget skal der til for at overvælde sådan en? Ikke meget. Hvis barnet samtidig mangler den nødvendige støtte fra omverdenen, kan det føre til overlevelsesstrategier, som er effektive på kort sigt, men forstyrrende senere i livet.

Symptomer
Psykiske og endda fysiske symptomer og diagnoser kan skyldes tidlige barndomstraumer og deres langvarige effekter på det neuroendokrine system, altså nerve- og hormonsystemet. Mangelfuld eller uhensigtsmæssig tidlig kontakt med omsorgspersoner eller omverdenen kan have store konsekvenser for det spæde nervesystem, som bliver skubbet ud af balance. Det neuroendokrine system regulerer alt fra vejrtrækning, søvn og fordøjelse til følelsesmæssig afstemning og kontakt med omverdenen og andre mennesker. Det er derfor ikke svært at se, hvordan tidlige traumer i et uudviklet nervesystem kan få store konsekvenser senere i livet, hvor det kan komme til udtryk som fx stress, depression og angst eller diffuse og eventuelt smertefulde lidelser som fibromyalgi, irritabel tyktarm, kronisk træthed eller migræne.

Udvikling
Nervesystemet kan heldigvis udvikle sig hele livet igennem. Vores nerveceller er bygget til at skabe forbindelser, og de forbindelser der bruges, styrkes, mens dem som ikke bruges, svinder hen. Derfor er svaret på mange lidelser i bund og grund et spørgsmål om at træne os selv til at skabe nye forbindelser og bruge andre neurale kredsløb end dem, vi sidder fast i.

Test dig selv
Nedenfor er en test, som jeg har lavet. Den er baseret på Laurence Hellers NeuroAffective Relational Model (NARM), som beskæftiger sig med betydningen af tidlige traumer for vores senere måde at relatere til verden, os selv og andre mennesker på. Når du har taget testen vil du have en ide om, om dine problemer kan skyldes tidlige traumer. Hvis du oplever at få nogle forklaringer på dine symptomer gennem testen, vil jeg anbefale dig i prøve kropsterapi. Kropsterapi giver nemlig rigtig god mening i forhold til at arbejde med tidlige traumer, fordi de er sket inden din hukommelse og bevidsthed var særlig udviklet. Derfor kan du sandsynligvis ikke huske noget om de episoder, som har ført til traumerne, og heller ikke rigtig arbejde med dem gennem din rationelle og tænkende tilgang - men din krop kan huske fornemmelserne, og den kan vi arbejde med.