Følelsesføljetonen 3 - Skam

2020-03-21

Alle beskrivelserne i denne serie er baseret på Karla McLarens arbejde og tilsat min oversættelse, fortolkning og forklaring.

Skam er en følelse, som du har brug for, når du skal regulere din adfærd. Den sikrer dig imod at gøre andre kede af det eller pinligt berørte og den hjælper dig med at behandle dig selv og andre respektfuldt. Omkring skam er det vigtigt at skelne imellem en sund følelse af skam, som opstår, når du ved du er ved at gøre noget forkert og den skam, som er blevet pålagt dig af fx forældre eller andre autoritetspersoner for at regulere din adfærd i forhold til deres behov. Fordi de fleste primært har oplevet deres følelse af skam, når den er blevet pålagt dem af andre, er den en svær følelse for mange at acceptere.

Når du kan udskille din egen, sunde følelse af skam fra den, som er blevet pålagt dig, og bruge den konstruktivt til at regulere din adfærd, vil den give dig integritet, forsoning og selvrespekt. Du vil kunne indse dine fejl og lære af dem, undskylde hvis der er behov for det og forsone dig med andre.

Skam fornemmes tidligt som akavethed, tilbageholdenhed, ydmyghed, selvbevidsthed og tilbagetrukkenhed. Læg mærke til, at disse fornemmelser, som er katergoriseret under skam, faktisk i mange tilfælde er kvaliteter, som ofte tilskyndes - afhængigt af situationen. Når følelsen bliver mere intens kan den opleves som egentlig skam, flovhed, skyld, intimidering og anger. I sin mest intense tilstand opleves skam som nedgørelse, nedværdigelse, vanære, ydmygelse eller stigmatisering. Læg igen mærke til, at selvom vi ikke er vandt til at tilskrive disse fornemmelser noget positivt, så er de klare signaler om, at vi har opført os forkert og har brug for at regulere vores adfærd. Husk blot, at der er en vigtig forskel mellem vores naturlige følelse af skam, som bunder i vores fornemmelse af vores adfærds indvirkning på andre mennesker, og den skam vi føler, når andre udskammer os. Den første hjælper os med at tage hensyn til andre mennesker og indgå i respektfulde relationer - den anden er en form for manipulation, som kommer udefra.