Følelsesføljetonen 1 - Frygt (og angst og bekymring)

2020-03-15

Alle beskrivelserne i denne serie er baseret på Karla McLarens arbejde og tilsat min oversættelse, fortolkning og forklaring.

Frygt (og angst og bekymring)

Frygt opstår, når du har brug for at orientere dig i forhold til omverdenen. Når du lægger mærke til forandringer i dine omgivelser og mulige farer, er det din frygt, som hjælper dig. Frygt hjælper dig med at fokusere her og nu. Her er frygt forskellig fra angst, som handler om fremtiden.

Når du er venner med din frygt giver den dig intuition, instinktiv handlekraft, fokus, klarhed, opmærksomhed og kraft.

Frygt opleves først og tidligst som årvågenhed, forsigtighed, forvirring, nysgerrighed, tvivl, ubeslutsomhed, usikkerhed eller intuition. Bliver der ikke taget hånd om den kan den udvikle sig til sine mere intense udtryk som at føle sig bange, mistroisk, frygtsom, nervøs, forstyrret eller mistænksom. I sin mest intense form opleves den som rædsel, forfærdelse, panik, paralysering, forstening, fobi, chok eller terror.

Frygtens formål er at give dig handlekraft i en akut (potentielt) farlig situation. Den giver dig ressourcerne og kraften til at udføre det, der skal til for at gøre situationen sikker.

Bekymring og angst handler i modsætning til frygt (som er her og nu) om fremtiden. De giver dig fokus til at planlægge, organisere og færdiggøre.

I den her ramme ser jeg coronasituationen og reaktionerne på den (fx hamstring) som et udtryk for angst og bekymring. De færreste af os er endnu smittede, og langt de fleste af os vil komme os over sygdommen, hvis vi får den. For de fleste af os gælder det altså, at vi ikke, lige nu i dette øjeblik, har noget at frygte. Derimod kan vi blive angste for hvad der skal ske. Angst kan derfor faktisk ses som et udtryk for, at du ikke er i fare lige nu - for hvis du var det ville du føle frygt.

Derfor kan du spørge dig selv: Er jeg i sikkerhed lige nu? Har jeg taget mine forholdsregler, så jeg så vidt muligt kan undgå at blive smittet eller smitte andre, som det kan have værre konsekvenser for? Angsten ligger i uvisheden og i manglen på kontrol.

Hvis det ikke hjælper dig, så er det ok. Det er naturligt at være frygtsom eller angst lige nu. Der sker ændringer i din omverden og du har ikke en skid kontrol over det. Du må gerne være bange. Det du i en eller anden grad kan kontrollere er, hvordan du reagerer på følelsen. Lader du den feje benene væk under dig og styre dig? Eller tillader du dig selv føle den og lade den bevæge sig igennem dig, tager dine forholdsregler og accepterer, at den er der lige nu? For det er den og det skal den være. Dens funktion er at fortælle dig, at der er en potentiel fare - og det er der. Den får dig til at handle med omtanke og forsigtighed. Den skærper dit fokus på det, der er essentielt lige nu. Det er frygtens gave.