Følelsesføljetonen 2 - Vrede

2020-03-17

Alle beskrivelserne i denne serie er baseret på Karla McLarens arbejde og tilsat min oversættelse, fortolkning og forklaring.

Vrede er en følelse, som kommer frem når du bliver udfordret på et grundlæggende niveau. Når der bliver skubbet til dine grænser eller din selvopfattelse. Vreden skal du bruge til at sætte eller styrke dine grænser - uden at overskride andres. Undertrykker du din vrede, så sætter du ikke en grænse og du åbner dig selv op for angreb og respektløs og grænseoverskridende opførsel. Dine omgivelser lærer ikke, at der er grænser for, hvad du vil finde dig i. Udtrykker du din vrede eksplosivt sætter du din egen grænse, men overskrider andres - og gør vreden til en andens problem, som de enten undertrykker eller udtrykker med samme skadelige effekter. Den gyldne middelvej for vreden er at gøre dine grænser klare og tydelige - ikke som et modangreb, men som et svar på tiltale. Hvis personen, som har overskredet din grænse respekterer dig, og du forklarer det for vedkommende, vil jeres forhold blive mere harmonisk, når du udtrykker klare grænser.

Når du kan det, så vil din afbalancerede vrede give dig kvaliteter som ærefuldhed, overbevisning, selvværd, sunde grænser og beskyttelse af dig selv og andre.

Vrede viser sig i det små som fx irritation, apati, kedsomhed, kulde, gnavenhed, frustration, utålmodighed og ligegyldighed. Det er her, du kan opfange de tidlige signaler og tage dine forholdsregler. Næste niveau af vrede er mere intens og indeholder decideret vrede, arrogance, indignation, krænkethed og sarkasme. Hvis du fortsat ikke reagerer optimalt på din vredes signaler kan du ende i den mest intense kategori, som omfatter aggression, bitterhed, frastødelse, raseri, hadefuldhed, fjendtlighed, voldelighed og hævngerrighed.

Hvert niveau repræsenterer et mere og mere intenst udtryk for din vrede. Hvis du kan tage dine forholdsregler tidligt, kan du lade vreden slippe taget i dig allerede, når du bare føler dig småirriteret, men jo længere tid der går før du handler på følelsen, jo mere intens bliver den og jo sværere bliver den at håndtere. Vrede er derfor ikke en følelse, som du bruger til at skubbe andre mennesker væk med. Hvis du bruger den rigtigt, så er den en gave for dine forhold, hvor den vil kunne etablere rene linjer, klarhed, tryghed og beskyttelse.