Kropsterapi

Min version af kropsterapi er for dig, der føler dig ængstelig, urolig, nedtrykt eller stresset, måske uden helt at forstå hvorfor. Dig som føler dig fastlåst og afskåret fra at udfylde dit potentiale. For dig, som gerne vil lære dig selv bedre at kende.

Helt lavpraktisk består en session hos mig af en blanding af blandt andet massageteknikker, åndedræt og terapeutisk samtale. Men der er ingen skabelon, og jeg tilpasser behandlingen til hver enkelt. Kroppen inddrages i terapien, fordi den er nøglen til, hvordan du forholder dig til omverdenen. Din krop afspejler helt bogstaveligt din måde at forholde dig til omverdenen på.

Kropsterapi arbejder med sammenhængen mellem krop og psyke. Din krop fortæller en historie om dit liv, dine ressourcer og dine udfordringer. Kroppen er også nøglen til at frigøre dig fra begrænsninger og forløse dit potentiale.

Kropsterapi er træning i at eksistere i verden. Det er øvelse i at åbne op, tage livet ind og give slip. Det er en udforskning af behov, følelser og udtryk. Det er at tilføje kroppens visdom som en ekstra dimension i livet.

Meget af den ro og stabilitet, vi som moderne mennesker søger, ligger allerede som en dyb, nedarvet viden i kroppen. Jeg ser kroppen som fundamentet for al handling og bevægelse i verden. Den er hele udgangspunktet for alt hvad vi opfatter og gør, og derfor skal vi gøre den til en samarbejdspartner og ikke blot et redskab, der skal fungere og præstere.

Kontakt med kroppen betyder kontakt med følelser, instinkter, intuition, handlekraft, jordforbindelse, energi og livskraft. Det er vi mange der har brug for bedre kontakt til - for at balancere vores kulturs store fokus på sindet, rationalitet, tænkning og analyse.